Η επιχείρησή μας κατατάσσεται σε επίπεδο χαμηλής επικινδυνότητας

‘Υστερα από έλεγχο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στις εγκαταστάσεις μας, η επιχείρηση μας τηρεί τις διαδικασίες του HACCP και κατατάσσεται στο επίπεδο χαμηλής επικινδυνότητας για τα τρόφιμα που επεξεργάζεται.

Scroll To Top